Category Archives: Dutch

Toezicht op financiële instellingen Curaçao is te vrijblijvend


Authors:  Servaas Houben, Ronald Ketellapper[1] Link: ‘Toezicht op financiële instellingen Curaçao is te vrijblijvend’ (deachterkantvancuracao.blogspot.com) Publisher, publication date: De achterkant van Curacao, 8 May 2021 Het toezicht in Curaçao is volgens de auteurs verouderd en houdt onvoldoende rekening met de risico’s waaraan … Continue reading

Posted in Articles, Caribbean, Curacao, Dutch, insurance, Must reads | Leave a comment

Staatschuld curacao: is deze te beheersen?


Authors:  Servaas Houben, Ronald Ketellapper[1] Link: Is de staatsschuld van Curacao beheersbaar? (deachterkantvancuracao.blogspot.com) Publisher, publication date: De achterkant van Curacao, 15 March 2021 1.  Inleiding en samenvatting De overheidsschuld van Curaçao neemt snel toe, mede als gevolg van de corona pandemie … Continue reading

Posted in Articles, Caribbean, Curacao, Dutch | Leave a comment

Inflatiebestendige pensioenen: fata morgana of realistisch doel?


Authors: Servaas Houben en Ronald Ketellapper Pdf: PDFArticle Publisher, publication date: De Actuaris, 2020-10 —————————————————————————————————————————Vervolg op het artikel “Inflatiebestendige pensioenen: fata morgana of realistisch doel?” in de Actuaris van april 2020

Posted in Actuary, Articles, De Actuaris, Dutch, Investments, Pensions | Tagged , | Leave a comment

IFRS 17 risk adjustment en enterprise risk management (ERM)


Authors: Jasper Hoogenstraaten, Servaas Houben Pdf: 44375-DA-27-3-art.Houben+Hoogenstraaten Publisher, publication date: De Actuaris, 2020-02 —————————————————————————————————————————— Het IFRS 17 verslaggevingsraamwerk schrijft voor bij het waarderen van technische voorzieningen van verzekeraars rekening te houden met een ‘risk adjustment’. Deze opslag dient ter dekking … Continue reading

Posted in Actuary, De Actuaris, Dutch, ERM, IFRS17, insurance, Solvency II | Leave a comment

Interview Amigoe 2017-09


Authors: Amigoe Pdf: Pensioen_1, Pensioen_2 Publisher, publication date: Amigoe, 2017-09 —————————————————————————————————————————— Article on the effects of longevity on the Curacao government pension scheme and what actions would be required to build a resilient system.

Posted in Abroad, Amigoe, Curacao, Dutch, Dutch Caribbean Economists, Interview, Longevity, Pensions | Leave a comment

Rentegaranties in pensioenen en levensverzekeringen – Hoe zeker zijn ze?


Authors: Ronald Ketellapper, Servaas Houben Pdf: 1 feb 2018 Economenclub Publisher, publication date: AD, 2018-02 —————————————————————————————————————————— Om de rentegaranties in verzekerings producten te waarderen stellen de auteurs voor om scenario en stress testing te introduceren op Curacao.

Posted in Articles, Curacao, discount rate, Dutch, Dutch Caribbean Economists, Risk Management | Leave a comment

Krijgen we de pensioenen weer in beweging?


Authors: Ronald Ketellapper, Servaas Houben link: https://www.ag-ai.nl/bibliotheek-1.php?action=view&Content_Id=4993 pdf: DA-27-1-proefart-Ketellapper+Houben Publisher, publication date: De Actuaris, 2019-10 —————————————————————————————————————————— Onze pensioenen zitten al meer dan 10 jaar muurvast. Toeslagverlening, nodig om de uitkeringen inflatiebestendig te houden, zit er vrijwel niet in. Sommige fondsen … Continue reading

Posted in Articles, De Actuaris, Dutch, Pensions | Leave a comment

Pensioen ontwikkelingen


Authors: Elma Velgersdijk, Ronald Ketellapper, Servaas Houben Slides: Economenclub pensioenontwikkelingen_20180608_v0.5 Publisher, publication date: Dutch Caribbean Economists, 2018-06 —————————————————————————————————————————— Presentation on pension developments in Curacao: Comparison life expectancy Curacao and Netherlands for insured and not-insured part of population Demographical developments Curacao … Continue reading

Posted in Dutch, Dutch Caribbean Economists, Longevity, Pensions, Presentations | Leave a comment

Nieuwe branche ontwikkelingen in pensioen en verzekeringen


Authors: Reinald Curiel, Servaas Houben Slides: P14+15 Publisher, publication date: AD, 2016-09 —————————————————————————————————————————— Interview on new developments for pension and insurance in Curacao stressing the effect of longevity

Posted in Antilliaans Dagblad, Curacao, Dutch, Interview, Longevity, Pensions | Leave a comment

ETHIEK – Wat te doen met het moreel kompas wanneer het magnetisch noorden ontbreekt?


Authors: Arie Slotje, Servaas Houben Slides: Ethiek_v1.1 Publisher, publication date: Actuarieel Podium, 2015-09 —————————————————————————————————————————— Presentation on ethics: What is ethics? What is the aim of ethics? How can the actuarial society and actuaries in general take into account ethics? What … Continue reading

Posted in Actuarieel Podium, Actuary, Dutch, Presentations, Trust | Leave a comment