Inflatiebestendige pensioenen: fata morgana of realistisch doel?


Authors: Servaas Houben en Ronald Ketellapper

Pdf: PDFArticle

Publisher, publication date: De Actuaris, 2020-10

—————————————————————————————————————————Vervolg op het artikel “Inflatiebestendige pensioenen: fata morgana of realistisch doel?” in de Actuaris van april 2020

Continue reading
Posted in Actuary, Articles, De Actuaris, Dutch, Investments, Pensions | Tagged , | Leave a comment

Stochastic Modelling of Covid-19


Authors: Kees van Heugten, Rob Smit and Servaas
Houben

Pdf: PDFArticle

Publisher, publication date: De Actuaris, 2020-10

—————————————————————————————————————————

In this article Kees van Heugten, Rob Smit and Servaas Houben show the benefits of a stochastic model for Covid-19 infections in the Netherlands.

Continue reading
Posted in Actuary, De Actuaris, English, insurance | Tagged , | Leave a comment

The IFRS 17 transition option; risking business value with “simply” applying the fair value approach.


Authors: David Brunsveld, Servaas Houben

Pdf: PDFArticle

Publisher, publication date: The European Actuary, 2020-07

——————————————————————————————————————————

In light of the potential audience of this article, we sometimes deviate from specific IFRS accounting terms.

IFRS 17 principles behind transition

IFRS 17 is the new accounting standard for insurance contracts, with an objective to provide users with relevant information about the financial performance of insurance contracts. Users can assess the effect of those on an entity’s financial position, performance and cash flows, and between entities globally.

To comply with IFRS 17, a transition is needed from current accounting (e.g. from IFRS 4) to IFRS 17, for all existing contracts. This is to account as if IFRS 17 had always applied and to derecognize balances that would not exist with IFRS 17 (with net differences booked in equity). Continue reading

Posted in Articles, English, IFRS17, insurance, The European Actuary | Leave a comment

Inflatiebestendige pensioenen: fata morgana of realistisch doel? – deel I


Authors: Servaas Houben en Ronald Ketellapper[1]

Pdf: 44926-DA-27-4-art-Houben+Ketellapper

Publisher, publication date: De Actuaris, 2020-04

——————————————————————————————————————————

Vrijwel alle DB-pensioenfondsen met een toegezegde pensioenregeling (DB-regeling) streven naar een waardevast of zelfs welvaartvast pensioen. Dat die ambitie al ruim een decennium verre van haalbaar is gebleken hoeven we hier niet uit te leggen. De afgelopen jaren was zowel de prijs- als de looninflatie relatief laag en dat heeft de gevolgen van het missen van de toeslagambitie ook beperkt. Dit naast het feit dat de AOW wel ieder jaar aan de prijzen wordt aangepast[2]. De pensioenpijn wordt echter erger als een trend naar stijgende inflatie wordt ingezet en des te meer naarmate het aanvullend pensioen hoger is dan de AOW. Het risico hierop lijkt niet uitgesloten. Bij een toenemende levensverwachting en gepensioneerden die vaker kiezen voor een hoog-laag pensioen tikt die pijn op termijn nog harder aan. Wordt het tijd om te focussen op de lange termijn en een transitie naar een volledig of gedeeltelijk inflatiebestendige pensioentoezegging voor te bereiden? Continue reading

Posted in Actuary, Investments, Pensions | Leave a comment

IFRS 17 risk adjustment en enterprise risk management (ERM)


Authors: Jasper Hoogenstraaten, Servaas Houben

Pdf: 44375-DA-27-3-art.Houben+Hoogenstraaten

Publisher, publication date: De Actuaris, 2020-02

——————————————————————————————————————————

Het IFRS 17 verslaggevingsraamwerk schrijft voor bij het waarderen van technische voorzieningen van verzekeraars rekening te houden met een ‘risk adjustment’. Deze opslag dient ter dekking van niet-financiële risico’s die leiden tot onzekerheid omtrent de kasstromen onderliggend aan de beste schatting. De risk adjustment lijkt – zoals in een eerder artikel in de Actuaris uitgewerkt[1] – conceptueel op de risicomarge onder Solvency II, maar is fundamenteel anders van aard. In dit artikel gaan we nader in op de verschillen, de keuzemogelijkheid tussen de ‘cost of capital’ methode en de ‘confidence interval’ methode en de relatie met de kapitaalstructuur van de verzekeraar. Ook geven wij aan welke kansen de risk adjustment biedt uit het oogpunt van ERM. Continue reading

Posted in Actuary, De Actuaris, Dutch, ERM, IFRS17, insurance, Solvency II | Leave a comment

Interview Amigoe 2017-09


Authors: Amigoe

Pdf: Pensioen_1, Pensioen_2

Publisher, publication date: Amigoe, 2017-09

——————————————————————————————————————————

Article on the effects of longevity on the Curacao government pension scheme and what actions would be required to build a resilient system.

Posted in Abroad, Amigoe, Curacao, Dutch, Dutch Caribbean Economists, Interview, Longevity, Pensions | Leave a comment

Rentegaranties in pensioenen en levensverzekeringen – Hoe zeker zijn ze?


Authors: Ronald Ketellapper, Servaas Houben

Pdf: 1 feb 2018 Economenclub

Publisher, publication date: AD, 2018-02

——————————————————————————————————————————

Om de rentegaranties in verzekerings producten te waarderen stellen de auteurs voor om scenario en stress testing te introduceren op Curacao.

Posted in Articles, Curacao, discount rate, Dutch, Dutch Caribbean Economists, Risk Management | Leave a comment

Krijgen we de pensioenen weer in beweging?


Authors: Ronald Ketellapper, Servaas Houben

link: https://www.ag-ai.nl/bibliotheek-1.php?action=view&Content_Id=4993

pdf: DA-27-1-proefart-Ketellapper+Houben

Publisher, publication date: De Actuaris, 2019-10

——————————————————————————————————————————

Onze pensioenen zitten al meer dan 10 jaar muurvast. Toeslagverlening, nodig om de uitkeringen inflatiebestendig te houden, zit er vrijwel niet in. Sommige fondsen hebben de aanspraken en lopende uitkeringen moeten korten. Bij een aantal fondsen dreigt die korting binnenkort opnieuw. Bij gebrek aan lange termijnvisie zijn fondsen gedwongen korte termijn noodmaatregelingen toe te passen. Dit terwijl pensioenfondsen juist instellingen zouden moeten zijn met een lange termijn doelstelling.

In dit artikel beschrijven wij de huidige sturing instrumenten die ter beschikking staan van pensioenfondsen en hun effectiviteit. Daarna gaan wij na in hoeverre de voorgestelde stelsel veranderingen de effectiviteit zouden verhogen en in hoeverre deze voorstellen tegemoet komen in veranderingen in de samenleving. Continue reading

Posted in Articles, De Actuaris, Dutch, Pensions | Leave a comment

Interview professional investor magazine


Authors: Servaas Houben

Pdf: Profile 2013

Publisher, publication date: CFA UK Professional Investor, 2013

——————————————————————————————————————————

Interview with the professional investor magazine on using CFA in an insurance environment

Posted in Career, English, Interview, Professional investor | Leave a comment

Pensioen ontwikkelingen


Authors: Elma Velgersdijk, Ronald Ketellapper, Servaas Houben

Slides: Economenclub pensioenontwikkelingen_20180608_v0.5

Publisher, publication date: Dutch Caribbean Economists, 2018-06

——————————————————————————————————————————

Presentation on pension developments in Curacao:

  • Comparison life expectancy Curacao and Netherlands for insured and not-insured part of population
  • Demographical developments Curacao and affect of sustainability state pension
  • Employee benefit components
  • Feedback on proposal on mandatory pension

 

Posted in Dutch, Dutch Caribbean Economists, Longevity, Pensions, Presentations | Leave a comment